„Hipotens“ na putu unapređenja zdravlja

Udrženje za terapijsko jahanje „Hipotens“ je niz godina unazad fokusirano na unapređenje fizičkih, socijalnih i psihološkoh funkcija jahanjem, pre svega dece sa razvojnim poremećajima. Unazad 2 godine razvija i vid respiratorne rehabilitacije jahanjem.

U osnovi ovog postupka je vežbanje pravilnog disanja na konju uz jahanje čime se obezbeđuje dodatna, nesvesna, stimulacija respiratorne muskulature (duboki paravertebralni mišići, trbušni mišići i mišići trupa), koju generiše održavanje balansa – ravnoteže na leđima konja pri hodu. Tokom aktivniosti konj biva vođen od strane voditelja konja, a fizioterapeut kreira vrstu i intenzitet vežbi disanja krećući se pored konja i jahača.

Udruženje za terapijsko jahanje“Hipotens“ Novi Sad
www.hipotens.com