Kongres „Astma – zajednički problem svih nivoa zdravstvene zaštite“ u Paliću

Udruženje obolelih od teške astme je bilo gost velikog kongresa u Paliću (Subotica) održanog u septembru 2019. godine pod nazivom ASTMA – zajednički problem svih nivoa zdravstvene zaštitegde su predstavnice našeg udruženja predstavile biološku terapiju iz druge perspektive, pacijent doktoru.