O udruženju

Udruženje je osnovano početkom 2020. godine, sa ciljem da, između ostalog, utiče na prevenciju nastanka bolesti teške astme kroz zdravstveno prosvećivanje stanovništva, popularizaciju zdravih životnih stilova i zalaganja za zdravu životnu sredinu, psiho-socijalnu pomoć i rehabilitaciju obolelih od teške astme.

Udruženje je osnovano kao neprofitna organizacija, pa je rad zasnovan na dobrovoljnosti članova Udruženja, mahom obolelih od teške astme, članova njihovih porodica, kao i svih drugih koji su zainteresovani da pomognu rad ovog Udruženja.

Kao prvi i, u današnjim uslovima, nezaobilazan korak je formiranje ovog sajta www.teskaastma.rs.
Sajt je volonterskog karaktera i nema komercijalne aspiracije. Stoga pozivamo sve koji su zainteresovani
da uzmu učešća u realizaciji ovog sajta, da nam dostave svoje komentare, tekstove ili lična iskustva.
 
Ujedno, pozivamo i sve ljude dobre volje, kao i privredne subjekte, da, ako su u mogućnosti, kroz donaciju pomognu rad sajta.
Uz želju za dobro zdravlje srdačan pozdrav od Udruženja OTA! Kontakt: udruzenjeota@gmail.com

Zahvaljujemo našim sponzorima