Povelja za poboljšanje nege pacijenata sa teškom astmom definiše principe nege koji se očekuju kod pacijenata sa teškom astmom

Šest principa nege pacijenata sa teškom astmom

Zaslužujem pravovremeno i direktno upućivanje na viši nivo zdravstvene zaštite kada se moja teška astma ne moze lečiti na primarnom / sekundarnom nivou

Zaslužujem pravovremenu i zvaničnu dijagnozu mojeteške astme od strane stručnog tima

Zaslužujem podršku da razumem tip moje teške astme

Zaslužujem negu koja smanjuje uticaj teške astme na moj svakodnevni život i poboljšava kvalitetmog života

Zaslužujem da se ne oslanjam na oralne kortikosteroide

Zaslužujem pristup konzistentnoj kvalitetnoj nezi, bez obzira gde živim ili gde se javim ili pošaljem na pregled