Postanite član Udruženja

Popunite pristupnicu, a zatim potvrdite izjavu klikom na nju. Nakon slanja pristupnice kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.


  Izvod iz Statuta Udruženja obolelih od teške astme:

  Član 5. Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata Udruženje i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

  ---

  Član 6. Odluku u primanju u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

  Član može istupiti iz članstva: na lični zahtev davanjem pismene izjave, isključenjem, smrću. Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

  ---

  Član 7. Član Udruženja ima pravo da: ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja, neposredno učestvuje u odlučivanju u Skupštini, kao i preko organa Udruženja, bira i bude biran u organe Udruženja, bude blagovremeno i potpuno informisan o radu Udruženja.

  Član je dužan da: aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja, učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja, plaća članarinu, obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.